All rights reserved 2010 Statut Stowarzyszenia Deklaracja Członkowska Działalność 1Prowadzenie Agencji Zatrudnienia na mocy certyfikatu wydanego przez Marszałka Woj. Śląskiego Stowarzyszenie znajduje się  w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia-spisie podmiotów uprawnionych do prowadzenia ww. działalności, który można  znaleźć na stronie www.kraz.praca.gov.pl W naszym Biurze Pośrednictwa Pracy, mieszczącym się w Sosnowcu przy ulicy  Teatralnej 9 każda osoba poszukująca zatrudnienia może otrzymać aktualny wykaz ofert pracy w regionie, a ponadto może  skorzystać z pomocy pracownika przy sporządzaniu np. dokumentów aplikacyjnych z możliwością ich wydrukowania lub  przesłania drogą elektroniczną.  2. Zawieranie i obsługa Ubezpieczeń Grupowych przy współpracy z PZU ŻYCIE S.A. dla osób zainteresowanych, w tym:  bezrobotnych, niemających możliwości ubezpieczenia indywidualnie lub w zakładach pracy. Wszelkie szczegółowe  i niezbędne informacje dot. oferty i warunków proponowanych ubezpieczeń znajdują się w zakładce UBEZPIECZENIA dostępnej  także na naszej stronie. 3Organizacja i realizacja Integracyjnych Przeglądów Zespołów Artystycznych, odbywających się corocznie pod hasłem:  „Podajmy sobie ręce w tańcu i piosence, Jesteśmy tacy sami, radość i przyjaźń między nami.” Są to imprezy, których celem jest zaszczepianie wśród dzieci tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, poprzez wspólne występy  artystyczne. Przeglądy organizowane są corocznie przy współudziale UM Sosnowiec, pod patronatem Prezydenta Miasta  Sosnowiec. 4Pomaganie i wspieranie m. in: -ciężko chorym dzieciom, których troskliwi rodzice lub piekunowie wypełniając swe obowiązki  nie w pełni mogą zabezpieczyć duże koszty leczenia lub rehabilitacji. W 2008 roku taką opieką objęliśmy bardzo ciężko chorego  chłopca poprzez współfinansowanie zakupu niezbędnych leków i środków higienicznych. Młodzieży szczególnie uzdolnionej,  osiągającej b. dobre wyniki w nauce.  W pierwszym półroczu 2008 roku patronatem objęliśmy zdolną uczennice jednego z sosnowieckich liceum pochodzącą  z wielodzietnej i ubogiej rodziny, której Stowarzyszenie przyznało stypendium fundowane.  Obecnie poprzez stypendium fundowane wspieramy tegoroczną maturzystkę, która osiągnęła bardzo dobre wyniki  na egzaminie maturalnym, a w chwili obecnej jest studentką pierwszego roku na kierunku prawa.  STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE